Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  1. Mục đích: Thông tin cá nhân của khách hàng được công ty thu thập để hỗ trợ cho việc chăm sóc khách hàng và giao nhận hàng hóa.
  2. Phạm vi thu thập thông tin : Công ty chỉ thu thập những thông tin của khách hàng như sau : Tên khách hàng ( Tên cửa hàng…), địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, mã số thuế ( nếu có ).
  3. Phạm vi sử dụng thông tin : thông tin của khách hàng chỉ phòng kinh doanh, phòng kế toán và phòng giao nhận hàng mới được sử dụng
  4. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng : Thông tin của khách hàng sẽ được công ty lưu trữ trong suốt quá trình khách hàng có giao dịch với công ty
  5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng : Phòng kinh doanh sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng cho những đơn vị có liên quan.
  6. Phương tiện và công cụ để khách hàng chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình : Khách hàng sẽ thấy được thông tin cá nhân của mình trên phiếu giao hàng và hóa đơn . Nếu khách hàng cần điều chỉnh lại thông tin cá nhân của mình thì có thể phản hồi trực tiếp với nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng hoặc liên hệ bằng điện thoại hay email về công ty để yêu cầu chỉnh sửa lại thông tin cho đúng.
  7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng : Thông tin cá nhân của khách hàng được công ty lưu trữ trong file hồ sơ riêng và chỉ những đơn vị có liên quan đến việc chăm sóc, phục vụ khách hàng mới được tiếp cận với những thông tin này.
error: Content is protected !!
Gọi ngay
Bản đồ